Werkwijze wedstrijdorganisatie

Om er voor te zorgen dat de uitslagen juist worden vastgesteld en ter beschikking worden gesteld aan de Federatie, is een procedure afgesproken. Deze vind je hieronder:

Gebruiken Handboek

Bij het organiseren van wedstrijden dienen organisaties het Handboek Wedstrijdorganisaties als leidraad te hanteren. Het Handboek is beschikbaar onder het kopje “FSN Handboek” bij “Organisaties”

Deelname en uitslagen bij wedstrijden

Sloepen die willen meedoen aan het landelijke klassement, dienen ten laatste één week voor aanvang van de betreffende wedstrijd in te schrijven, met duidelijke opgave met hoeveel roei(st)ers men mee gaat doen (artikel 3.11 wedstrijdreglement). De lijst met inschrijvingen stuurt de wedstrijdorganisatie het weekend voorafgaande aan de wedstrijd naar de Wedstrijdcommissie.

De uitslagen moeten worden berekend met het programma FSNuitslag!

De wedstrijdorganisatie stuurt binnen 48 uur na de wedstrijd de uitslagen aan de Wedstrijdcommissie.

De Wedstrijdcommissie publiceert vervolgens deze als voorlopige uitslagen (in .pdf) op de site.

Vragen, opmerkingen over de uitslagen verwijst de Wedstrijdcommissie door naar de betreffende organisatie. De Wedstrijdcommissie is uiteraard bereid om bij kwesties of vragen de organisaties te assisteren.

10 Dagen na de wedstrijd maakt de Wedstrijdcommissie de uitslag definitief.

Heb je een vraag?

Stel jouw vraag door ons een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.