Calamiteiten

Wat doe je bij calamiteiten?

 1. Denk, in deze volgorde, aan:
  1. je eigen veiligheid
  2. de veiligheid van de bemanning
  3. het behoud van het schip
 2. Zorg dat duidelijk is wie de leiding heeft;
 3. Houdt het hoofd koel;
 4. Bepaal de positie van de sloep/boot (ga nooit zo snel mogelijk naar een afmeerplaats varen, doe dit alleen als de situatie en/of hulpverlener daar om vraagt!);
 5. Schat de totale situatie in en houdt overzicht;
 6. Blijf kalm en stabiliseer de ontstane situatie;
 7. Stel logische prioriteiten en de te ondernemen acties;
 8. Geef korte en duidelijke aanwijzingen aan de bemanning;
 9. Alarmeer op tijd en zo nodig uit voorzorg; zorg ervoor dat je bij een calamiteit weet bij welke instanties je hulp kunt vragen!
 10. Gebruik, indien mogelijk, hulp van omliggende vaartuigen;
 11. Zorg ervoor dat je bij een calamiteit weet bij welke instanties je hulp kunt vragen!
 12. In geval van een wedstrijd heeft de wedstrijdorganisatie soms een telefoonnummer beschikbaar gesteld. Bij een niet te ernstige calamiteit kan dit nummer gebeld worden.
 13. Bij ernstige dreiging of gevaar indien een marifoon aan boord is: op binnenwater een noodoproep via het blokkanaal van het betreffende gebied.
 

Op het IJsselmeer, het Markermeer, de Waddenzee, de Noordzee, of de Ooster- of Westerschelde: noodoproep via kanaal 16:

 • Spreek drie keer het woord ’Mayday’ uit.
  Vervolg met: ‘Hier de Scheepsnaam (3x) [naam sloep, naam sloep, naam sloep].
 • Iedereen houdt nu een korte radiostilte.
 • Geef het noodbericht:
 1. ‘Mayday’ (1x) ‘Hier de [naam sloep]’ (1x)
  Geef je positie door. Het verdient voorkeur om de coördinaten van het GPS door te geven, maar je kunt ook iets roepen in de trant van ’twee mijl ten westen van de haven van Hoorn’.
 2. Meld wat er loos is en waarom je meent hulp nodig te hebben. Aanvaring? Man over boord? Een zinkende sloep? Medische hulp nodig?
 3. Verstrek eventueel aanvullende informatie.
 4. Indien geen marifoon aan boord, bel 112, geef je positie door en de aard van de calamiteit.
 5. Gebruik noodsignalen indien aan boord.
 
Andere schepen in nood:

Het kan voorkomen, dat je in de buurt van een ongeluk op het water bent. Als je vanaf het water een schip in nood ziet:

 • Leg contact en bied hulp aan.
 • Sla alarm als dat nog niet is gebeurd (marifoon, noodsignalen, of telefoon).
 • Ga erheen en bied assistentie aan.
 
Handige folder

Klik op de folder hieronder om een exemplaar op te halen van de site van “Binnenvaart Kennis” en te delen in de sloep of in de vereniging.

Heb je een vraag?

Stel je vraag door ons een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.