Keuren

Keuren sticker

Sloep goedgekeurd?

Steeds vaker horen we teams zeggen dat hun sloep en of riemen is/zijn “goedgekeurd”. Het lijkt alsof teams in de veronderstelling zijn dat wanneer de Sleep en Keur Commissie hen niet benaderd, er dus niets aan de hand is en de sloep en of riemen dus goedgekeurd is/zijn. Dit is niet waar en berust op een foutieve aanname.

De SKC geeft GEEN “goedgekeurd stempels” af voor de sloep of de riemen.

Hoe het wel zit, leggen we graag nog een keer uit:

De Sleep en Keur Commissie draagt zorg voor het toekennen van een handicap aan iedere sloep die deel wil nemen aan de FSN-competitie: de Cw-kromme. Tijdens deze sleepproeven ligt de nadruk op het goed meten van de weerstand van de sloep en wordt met name gekeken naar zaken die mogelijk invloed kunnen hebben op deze weerstand.

Voldoet de sloep aan de deelname-eisen?

Samen met het slepen van de sloep wordt dan ook meteen gekeken of de sloep en haar uitrusting op de punten, genoemd in het FSN-reglement, voldoet aan de eisen tot deelname aan deze competitie.

Als er op dat moment geen tekortkomingen gezien worden, voldoet de sloep dus aan de eisen en mag deze mee doen. Dit betekent echter NIET dat de sloep tot in de eeuwigheid volledig is goedgekeurd.

Waarom geeft de SKC geen “goedkeuring” af?

De FSN-sloepenvloot bestaat uit bijna 200 actieve sloepen. Een aantal van deze sloepen zien we slechts een paar maal per jaar kort, en eens per 6 jaar voor een uitgebreide controle. Een aantal zien we vaker.

Hoewel het wel de plicht van de teams is om relevante aanpassingen te melden bij de SKC, wordt dit niet altijd gedaan of wordt een ogenschijnlijke onschuldige aanpassing als niet relevant gezien. Een sloep of een set riemen wordt bijna jaarlijks door haar roeiers/sters onderhanden genomen. Hierbij valt te denken aan onderhoud, (kleine) reparaties of (kleine) aanpassingen. De SKC is daarom dus niet van iedere sloep op de hoogte van het complete onderhoud of overig werk aan de sloepen of riemen, en kan daarmee dus ook niet na elke aanpassing iedere sloep opnieuw aan een complete controle onderwerpen.

Het kan dus op ieder moment gebeuren dat door deze tussentijdse onderhoudsactie(s) de sloepen of haar uitrusting (hoe minimaal en onschuldig het misschien lijkt) niet langer voldoen aan de eisen zoals bedoeld in het FSN technisch reglement. Zeker wanneer deze goedkeuring al enkele jaren eerder zou zijn afgegeven.

Controles tijdens het seizoen.

Naast een vrij uitgebreide controle tijdens de sleepproef (voor sommige sloepen dus 1 maal per 6 jaar), controleert de SKC ook tijdens het seizoen bij de diverse races. Dit gebeurt zowel opvallend als onopvallend. Tijdens deze controles worden steekproefsgewijs sloepen gecontroleerd op enkele punten. Deze controles zijn niet volledige en er kan daarmee dus ook geen “goedgekeurd” worden afgegeven voor de sloep of haar uitrusting.

De foutieve aanname:

Het feit dat een team (nog) niets gehoord heeft van de SKC kan meerdere oorzaken hebben.

  • Wellicht heeft er (nog) geen volledige of deel-controle plaatsgevonden;

  • Of er is geen reden voor de SKC om contact op te nemen met het betreffende team. Aan de sloep en of de riemen zijn bij een (deel) controle geen tekortkomingen ontdekt.

    In beide gevallen betekent dit dus niet dat de sloep (volledig) goedgekeurd is.

Hoe weet je nu of je sloep mee mag doen aan de competitie?

Mocht je je nu toch afvragen of je sloep voldoet aan de regels of hier twijfels over hebben, vraag de SKC dan gerust om een controle uit te voeren, maar kijk eerst even in de FSN (technische) Reglementen voor de noodzakelijke info. Hier vind je de regels voor zowel de riemen als de sloep. Veel kun je zelf nakijken of na meten en hiermee heb je al een goede indicatie of je sloep en je riemen voldoen aan de eisen.

De procedure

Als SKC gaan we ervan uit dat teams net als ons streven naar een eerlijke competitie en dat bewust “vals spelen” door opzettelijk niet te voldoen aan de regels niet aan de orde is. Natuurlijk kan het zo zijn dat een regel over het hoofd gezien is of anders uitgelegd wordt dan door de FSN bedoeld. In dat geval is er de SKC om dit tijdens controles te zien, het team erop aan te spreken en als er geen actie volgt van het team, een sanctie op te leggen. Dit laatste hopen we te kunnen voorkomen door tijdig onze bevindingen aan de teams te melden. Vanaf 2022 communiceert de SKC daarom niet alleen mondeling maar ook per e-mail met teams van wie de sloep of haar uitrusting nog niet in orde zijn.

Tijdens een (deel)controle zal het team wat op dat moment bij de sloep hoort mondeling ingelicht worden. Hierna zal in de dagen na de constatering een brief verzonden worden aan het team waarin omschreven staat wat er gezien is, wat de termijn is waarin het probleem opgelost moet worden en wat de mogelijke sancties zijn bij het niet opvolgen van de aanwijzingen van de SKC.

Handhaving

Er wordt door de SKC een logboek bij gehouden waarin alle door de SKC geconstateerde issues verzameld worden. Hierin staat ook per sloep wanneer de deadline voor het verhelpen van een issue is verstreken. Aan de hand van dit logboek zullen ook de controles op het nakomen van de aanwijzingen van de SKC gepland worden. Het is echter aan de teams zelf om de SKC te informeren of en hoe een eerder tekortkoming is hersteld. Op die manier wordt voorkomen dat een sanctie ten onrechte wordt ingevoerd als de deadline is verstreken.

We hopen dat deze uitleg zal zorgen voor een beter begrip van het concept ”goedgekeurd zijn”, en dat teams nog eens kritisch zullen gaan kijken naar hun sloep en riemen, zodat we samen een mooie een eerlijke competitie kunnen maken.

Heb je een vraag?

Stel je vraag door ons een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.

Heb je een vraag?

Stel je vraag door ons een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.