Winteronderhoud aan de sloep

Keuren sticker

Winteronderhoud sloepen … aandachtspunten.

De Sleep en Keur Commissie heeft een aantal aanbevelingen, die je mee kunt nemen bij het winteronderhoud aan de sloep. Deze aanbevelingen zijn opgesteld naar aanleiding van constateringen bij keuringen in 2023.

Sleep- en keurcommissie, december 2023

Het afgelopen jaar zijn er bij diverse sloepen afwijkingen van de reglementaire eisen geconstateerd.

De sloepen waarbij de afwijking werd geconstateerd kregen een waarschuwing en een (redelijke) hersteltermijn. Als het probleem niet is opgelost na die termijn wordt automatisch een vermogen-sanctie in de wedstrijduitslag verwerkt.

Verreweg de meeste sloepen losten het probleem op binnen de gestelde termijn.

De meeste sloeproeiers waren zich niet van de afwijkingen bewust, en we hebben redenen om te denken dat er nog wel meer sloepen zijn waaraan zaken niet in orde zijn, maar die we nog niet hebben gezien. Tenslotte keuren we alleen steekproefsgewijs.

Voor iedereen die is gewaarschuwd, maar ook voor alle niet geziene sloepen, hierbij tips over de top-4 van de geconstateerde afwijkingen, om bij het onderhoud deze winter speciaal op te letten. Wacht niet tot je een waarschuwing, of zelfs een sanctie krijgt.

  1. Te vlakke riembladen
  2. Borging van het roer niet op orde
  3. Uithouders te breed
  4. Rijgveters van de manchet van de riemen niet weggewerkt

 

N.B. Als je opnieuw gesleept wordt, zorg dan dat deze (en alle andere) zaken in orde zijn vóór het slepen. Voor andere sloepen: vóór de eerste wedstrijd. Via onderstaande link kom je bij de beschrijving van de bovenstaande top 4 aanbevelingen.

Heb je een vraag?

Stel je vraag door ons een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.

Heb je een vraag?

Stel je vraag door ons een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.