FSN Reglement

Regels binnen de Federatie

Het FSN Reglement bestaat uit drie delen: het Algemeen, Technisch en Wedstrijd reglement. Het reglement geeft richting aan hoe we binnen de Federatie met elkaar willen omgaan op deze drie gebieden.

In het Algemene deel vind je de doelstelling, wie de leden zijn, waartoe zij verplicht zijn, welke geldmiddelen er zijn, hoe het bestuur er uit ziet en wat zij doet en hoe. Een belangrijk onderdeel hierin is het sanctiebeleid.

In het Technisch deel is aangegeven wat de eisen zijn t.a.v. de sloep, de uitrusting en uitleg over de CW-kromme van de sloep.

Het Wedstrijdreglement geeft handvatten aan de organisaties en geeft duidelijkheid aan deelnemers t.a.v. hetgeen wel of niet is toegestaan tijdens wedstrijden.

Op regelmatige basis wordt het Reglement herzien, op basis van nieuwe technieken, ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht.

Gebruik de knop hieronder om het Reglement te bekijken.

Heb je een vraag?

Stel je vraag door ons een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.