Sloepenregister

Over het sloepenregister

In het sloepenregister zijn alle sloepen opgenomen die gerechtigd zijn deel te nemen aan wedstrijden die volgens het reglement van de FSN worden georganiseerd en de sloepen die dat ooit waren, maar waarvan de Cw-kromme inmiddels is verlopen.  

De roeisnelheid is de gemiddelde snelheid waarmee de sleepproef is uitgevoerd om de Cw-kromme vast te stellen en komt overeen met de gemiddelde roeisnelheid die de sloep in wedstrijden kan behalen met een goed getraind team. 

De laatste kolom in de tabel geeft de C-waarde aan die hoort bij de vermelde roeisnelheid. Bij wedstrijden wordt de C-waarde echter steeds opnieuw berekend voor de gemiddelde snelheid die in de wedstrijd is behaald en de constanten A en B. 

Omdat de sleepproef is uitgevoerd bij de genoemde roeisnelheid, maar ook bij 90% en 110% daarvan is de Cw-kromme geldig en nauwkeurig voor roeisnelheden in dit gehele bereik. Pas bij een bereikte gemiddelde roeisnelheid van minder dan 88% of meer dan 112% van de genoemde roeisnelheid wordt een uitslagberekening discutabel.

Wil je meer weten over hoe een sleepwaarde tot stand komt, lees dan de artikelen die je vindt onder “Slepen en Keuren” in het hoofdmenu. 

Heb je een vraag?

Stel je vraag door ons een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.

Download het sloepenregister

Download hier het actuele sloepenregister

Wil je meer informatie over het tot stand komen van de Cw-kromme en het waarom van een sloepenregister, ga dan naar de informatie bij “Slepen en Keuren”.