Algemene Ledenvergadering goed bezocht

Afgelopen weekend, zaterdag 27 januari, vond weer de jaarlijks Leden Vergadering plaats. Traditiegetrouw in het Nova College Scheepvaart in IJmuiden.

In zijn opening bracht Dick een aantal leden in herinnering die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Verder heette hij de vertegenwoordigers van de Koninklijke Nederlandse Roei Bond die aanwezig zijn van harte welkom en benadrukte dat we een nieuwe samenwerkingsovereenkomst op organisatorisch niveau met elkaar hebben afgesproken.

Lalita schetste het jaar in vogelvlucht en Dick gaf een korte terugkoppeling van de in december gehouden Organisatievergadering.

De staat van de financiën van de Federatie werd door Henk toegelicht en hij vertelde wat het bestuur op financieel gebied in 2024 heeft begroot. Namens de kascommissie deed Hans verslag van haar bevindingen en hij verklaarde dat de financiën goed op orde zijn. Daarna werd het bestuur decharge verleend en ging de vergadering akkoord met de beroting voor 2024.

Vanuit de Wedstrijdcommissie werd door Robert teruggeblikt op het afgelopen seizoen, met name waar het de Vrije Klasse betreft. Hij gaf tevens aan welke race in 2024 zijn genomineerd voor Hoofdklasse, 1e en 2e Klasse en Vrije Klasse. De vergadering kon gelijk kennismaken met het nieuwe lid van de commissie, Marieke. Verder besprak Robert de klasse-indeling voor het nieuwe jaar.

Ook vanuit de Sleep en Keur Commissie een terugblik op het afgelopen jaar door Geeske en zij deed gelijk een oproep voor vrijwilligers voor de aankomende sleepweekenden. Het worden drukke weekenden, dus extra vrijwilligers zijn zeer welkom. Ook gaf zij aan hoe sancties worden verwerkt en gehandhaafd en memoreerde over de manier waarop de sloepen dienen te worden aangeleverd voor de sleepproeven.

Derk, als beoogde voorzitter van de Veiligheidscommissie, deed de plannen van de commissie uit de doeken en plaatse een oproep voor nieuwe leden, dit omdat 2 leden hebben besloten te stoppen met hun werkzaamheden voor de commissie. Ook vroeg hij de vergadering of er gegadigden zijn om als docent de training De Bekwame Stuur te gaan geven. Een punt van aandacht was het verplicht stellen van reddingsvesten voor stuurlieden (onder alle omstandigheden) in 2024. Verder gaf Derk aan dat een aantal instructievideo’s worden gemaakt voor de verdere bewustwording van veiligheid voor, tijdens en na het roeien. Ook deed hij een oproep aan alle leden om incidenten tijdens wedstrijden, maar ook tijdens trainingen, te melden. Met deze informatie kan de Federatie eventueel passende maatregelen voorstellen of invoeren.

Bovenstaande punten waren op sommige momenten aanleiding voor een levendige discussie en toonden de betrokkenheid en het enthousiasme van de aanwezigen.

De vergadering werd afgesloten met een lunch, waarbij nog ruimschoots werd nagepraat.

Deel dit artikel

Heb je een vraag?

Stel je vraag door ons een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.