Samenwerkingsovereenkomst tussen de Federatie Sloeproeien Nederland en de Koninklijke Nederlandse Roei Bond in Terherne getekend.

Op 8 juli is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de Koninklijke Nederlandse Roei Bond (KNRB) en de Federatie Sloeproeien Nederland (FSN) door beide partijen in Terherne, na de Kameleon Race, ondertekend.

De FSN en KNRB werken samen om de roeisport op de kaart te zetten en verder te ontwikkelen. In 2021 hebben de besturen van beide partijen afspraken gemaakt over deze samenwerking. Daarbij is afgesproken dat deze na twee jaar zouden worden geëvalueerd.

De evaluatie leert dat tussen de twee sporten, met ieder een eigen cultuur en traditie, steeds meer parallelle belangen naar voren komen en cross-overs ontstaan. Over en weer nemen nieuwsgierigheid en samenwerking toe. Bestuurlijk ‘verstaan’ zij elkaar. Op basis van dit vertrouwen en begrip willen de besturen van beide organisaties de ingezette samenwerking voortzetten. Door deze afspraken concreet en zichtbaar te maken wordt de achterban van beide organisaties geïnformeerd en kan steviger gezamenlijk worden geopereerd richting externe partijen.

Namens de KNRB is de overeenkomst getekend door Seada van den Herik, voorzitter en Feike Tibben, commissaris infrastructuur en innovatie en namens de FSN door Dick Borst, voorzitter en Lalita de Ruiter, secretaris.

Deel dit artikel

Heb je een vraag?

Stel je vraag door ons een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.