Nieuwe richtlijn sancties bij overtredingen

Het bestuur van de federatie heeft de door de werkgroep opgestelde richtlijn voor sancties bij overtredingen bij en tijdens sloeproeiwedstrijden overgenomen.

Naast wedstrijdspecifieke sancties voor overtredingen van een wedstrijdreglement, worden de volgende sancties voor algemene overtredingen van de regels van het wedstrijdreglement als richtlijn aangehouden:

 1. Missen boei rechte lijn – 1 strafwatt
 2. Missen boei keerpunt en/of missen boei waardoor er een significante tijdwinst ontstaat – diskwalificatie
 3. Creëren onveilige situatie – 5 strafwatt
 4. Niet opvolgen van aanwijzingen van de organisatie met gevolg voor organisatie – diskwalificatie
 5. Niet opvolgen van aanwijzingen van de organisatie zonder direct gevolg voor organisatie – 5 strafwatt
 6. Niet stilliggen bij start – 3 strafwatt (coulance in de optie van de wedstrijdorganisatie in geval van ongunstige weersomstandigheden)
 7. Verkeerde brugopening – 3 strafwatt
 8. Niet op tijd achter de startlijn – 3 strafwatt
 9. Het raken met boot en/of riemen van objecten op de wal en/of vast geplaatst in de vaarweg – 2 stafwatt
 10. Het veroorzaken van een aanvaring – 5 strafwatt
 11. Als oplopende sloep onvoldoende ruimte geven (inclusief contact tussen de riemen) aan de op te lopen sloep – 3 strafwatt
 12. Persoon/personen in sloepen die gekraand worden en/of op een bewegende trailer staan – 5 strafwatt
 13. Ontbreken reddingsvesten – diskwalificatie
 14. Ontbreken op palaver – 5 strafwatt

Het staat wedstrijdorganisaties vrij om af te wijken van de bovenstaande sancties zolang dit op het palaver vermeld wordt.

Bij protesten dient hoor en wederhoor toegepast te worden.

Deel dit artikel

Heb je een vraag?

Stel je vraag door ons een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.