Geeske Roorda-Bootsma

De Condor in actie tijdens het slepen van de Masrova